معنی و ترجمه کلمه give a rub to به فارسی give a rub to یعنی چه

give a rub to


پاک کردن ،خشک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها