معنی و ترجمه کلمه give assent to به فارسی give assent to یعنی چه

give assent to


موشح کردن
قانون ـ فقه : به توشيح ملوکانه رسانيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها