معنی و ترجمه کلمه give bail به فارسی give bail یعنی چه

give bail


قانون ـ فقه : کفيل کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها