معنی و ترجمه کلمه give brith to به فارسی give brith to یعنی چه

give brith to


افريدن
علوم مهندسى : بوجود اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها