معنی و ترجمه کلمه give chase به فارسی give chase یعنی چه

give chase


دنبال کردن
علوم مهندسى : دنبال کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها