معنی و ترجمه کلمه give it a shake به فارسی give it a shake یعنی چه

give it a shake


انرا تکان دهيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها