معنی و ترجمه کلمه give rein به فارسی give rein یعنی چه

give rein


ورزش : ازاد گذاشتن دهنه اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها