معنی و ترجمه کلمه give two months notice به فارسی give two months notice یعنی چه

give two months notice


قانون ـ فقه : دو ماه پيشتر اخطار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها