معنی و ترجمه کلمه glanderous به فارسی glanderous یعنی چه

glanderous


مشمشه اى ،دچارمشمشه ياسراجه ياکتو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها