معنی و ترجمه کلمه glaringness به فارسی glaringness یعنی چه

glaringness


دريدگى ،خيرگى ،بى شرمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها