معنی و ترجمه کلمه glass membrance electrode به فارسی glass membrance electrode یعنی چه

glass membrance electrode


شيمى : الکترود شيشه غشايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها