معنی و ترجمه کلمه glass-house به فارسی glass-house یعنی چه

glass-house


شيشه گرخانه ،گرمخانه ،گل خانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها