معنی و ترجمه کلمه glassine به فارسی glassine یعنی چه

glassine


نوعى کاغذ نازک شفاف يا نيمه شفاف که هوا يا روغن از ان نميتواند عبور کند،کاغذ شيشه نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها