معنی و ترجمه کلمه glasy trainsition temperature به فارسی glasy trainsition temperature یعنی چه

glasy trainsition temperature


شيمى : دماى تبديل شيشه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها