معنی و ترجمه کلمه glaubers salts به فارسی glaubers salts یعنی چه

glaubers salts


نمک فرنگى اصل ،سولفات دوسود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها