معنی و ترجمه کلمه gleanings به فارسی gleanings یعنی چه

gleanings


خوشه چينى کردن ،فرارى ،ته مانده درو،ريزه ،باقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها