معنی و ترجمه کلمه globate به فارسی globate یعنی چه

globate


کروى ،گرد،روى همرفته ،کامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها