معنی و ترجمه کلمه globe valve به فارسی globe valve یعنی چه

globe valve


علوم مهندسى : سوپاپ کروى
شيمى : شير سوپاپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها