معنی و ترجمه کلمه globule به فارسی globule یعنی چه

globule


جسم کوچک کروى ،گلبول ،گويچه خون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها