معنی و ترجمه کلمه globy به فارسی globy یعنی چه

globy


کروى ،گرد،گوى مانند،داراى گلوله هاى ريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها