معنی و ترجمه کلمه glorify به فارسی glorify یعنی چه

glorify


جلال دادن ،تجليل کردن ،تکريم کردن ،تعريف کردن(از)،ستودن ،ستايش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها