معنی و ترجمه کلمه gloriole به فارسی gloriole یعنی چه

gloriole


تاج اسمانى که نصيب نفس کشندگان ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها