معنی و ترجمه کلمه glossiness به فارسی glossiness یعنی چه

glossiness


پرداختگى ،براقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها