معنی و ترجمه کلمه glove compartment به فارسی glove compartment یعنی چه

glove compartment


جعبه کوچک مخصوص اچار و غيره در جلو اتومبيل ،جعبه داش بورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها