معنی و ترجمه کلمه glow discharge به فارسی glow discharge یعنی چه

glow discharge


الکترونيک : تخليه تابناک
علوم هوايى : تخليه تابنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها