معنی و ترجمه کلمه glow-discharge cold-cathode tube به فارسی glow-discharge cold-cathode tube یعنی چه

glow-discharge cold-cathode tube


الکترونيک : لامپ مشتعل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها