معنی و ترجمه کلمه glycogenesis به فارسی glycogenesis یعنی چه

glycogenesis


گليکوژن سازى ،تشکيل مواد قندى از مولکولهاى غير نشاسته مانند پرتئين و چربى
ورزش : قندسازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها