معنی و ترجمه کلمه glyptics به فارسی glyptics یعنی چه

glyptics


حکاکى ،قلم زنى ،کنده کارى در روى سنگهاى گران بها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها