معنی و ترجمه کلمه glyptography به فارسی glyptography یعنی چه

glyptography


شناسائى نقش هاى جواهر،حکاکى در روى جواهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها