معنی و ترجمه کلمه gnat-strainer به فارسی gnat-strainer یعنی چه

gnat-strainer


ادم زيادخرده گير،ادم زيادوسواسى ،پشه صاف کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها