معنی و ترجمه کلمه gnp gap به فارسی gnp gap یعنی چه

gnp gap


شکاف توليد ناخالص ملى
بازرگانى : اختلاف بين توليد ناخالص ملى واقعى وتوليدناخالص ملى بالقوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها