معنی و ترجمه کلمه go ahead به فارسی go ahead یعنی چه

go ahead


: )adj.(متهور،مترقى ،پيش رونده ،نشانه ترقى ،بفرماييد،green light : )n.(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها