معنی و ترجمه کلمه go along به فارسی go along یعنی چه

go along


همراه رفتن ،همراهى کردن ،(مج ).موافق بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها