معنی و ترجمه کلمه go around mode به فارسی go around mode یعنی چه

go around mode


علوم نظامى : روش کنترل مخصوص کندن هواپيما از زمين روش کنترل صعود هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها