معنی و ترجمه کلمه go away with به فارسی go away with یعنی چه

go away with


بردن ،ربودن
علوم مهندسى : بردن
قانون ـ فقه : ربودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها