معنی و ترجمه کلمه go to sleep به فارسی go to sleep یعنی چه

go to sleep


کامپيوتر : اصطلاحى براى توقف کاميپوتر يا عدم امکان انجام عملى توسط کامپيوتر به دليل گرفتار شدن در يک حلقه نامحدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها