معنی و ترجمه کلمه goal-area-line به فارسی goal-area-line یعنی چه

goal-area-line


خط منطقه دروازه( خط 6 مترى در هندبال)
ورزش : خط منطقه دروازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها