معنی و ترجمه کلمه goal-posts به فارسی goal-posts یعنی چه

goal-posts


پايه هاى دروازه( هندبال)
ورزش : پايه هاى دروازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها