معنی و ترجمه کلمه gobbledegook به فارسی gobbledegook یعنی چه

gobbledegook


)gobbledygook(سخن نامفهوم ،سخن بى ربط،شر و ور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها