معنی و ترجمه کلمه goings on به فارسی goings on یعنی چه

goings on


events(، )actionsاتفاقات ،حوادث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها