معنی و ترجمه کلمه gold-field به فارسی gold-field یعنی چه

gold-field


ناحيه زرخيز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها