معنی و ترجمه کلمه golden retriever به فارسی golden retriever یعنی چه

golden retriever


(ج.ش ).سگ شکارى طلايى رنگ دورگه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها