معنی و ترجمه کلمه goldsmith به فارسی goldsmith یعنی چه

goldsmith


زرگر،طلا ساز
علوم مهندسى : زرگر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها