معنی و ترجمه کلمه gomphosis به فارسی gomphosis یعنی چه

gomphosis


اتصال و جوش خوردن استخوان دندان به ارواره ،مفصل متحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها