معنی و ترجمه کلمه gonococcal به فارسی gonococcal یعنی چه

gonococcal


)gonococcic(سوزاکى ،مربوط به ميکرب سوزاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها