معنی و ترجمه کلمه good and evil به فارسی good and evil یعنی چه

good and evil


روانشناسى : خير و شر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها