معنی و ترجمه کلمه good by به فارسی good by یعنی چه

good by


)good bye(خدا حافظ،بدرود،وداع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها