معنی و ترجمه کلمه good bye به فارسی good bye یعنی چه

good bye


)good by(خدا حافظ،بدرود،وداع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها