معنی و ترجمه کلمه فرسائیدن به انگلیسی فرسائیدن یعنی چه

فرسائیدن

erode

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها