معنی و ترجمه کلمه good-temperedly به فارسی good-temperedly یعنی چه

good-temperedly


باخوش خويى ،باملايمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها